Nume firma: SC MORANI CONSTRUCT SRL
CUI firma: 31306329
Tara: Romania
Judet: Brasov
Localitate: Zarnesti

Elemente de identificare a certificarii
Cod identificare: 050807M
Referinta: SR EN ISO 14001:2015
Data emiterii: 02.02.2021
Revizie: 01
Domeniul de certificare: Sediu secundar (și Punct de Lucru): Rașnov, Zona Podul Turcului km 26+224, Județul Brașov Activități desfășurate: Alte activităţi de curăţenie; Activităţi de întreţinere peisagistică Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Extractia pietrisului si nisipului Prepararea mixturilor asfaltice si a emulsiilor bituminoase
Statut: Certificat inlocuit
Inapoi