Nume firma: SC STARCOM EXIM SRL
CUI firma: RO 8030228
Tara: Romania
Judet: Cluj
Localitate: Cluj Napoca

Elemente de identificare a certificarii
Cod identificare: 061205C
Referinta: SR EN ISO 9001:2015
Data emiterii: 26.06.2020
Revizie: 00
Domeniul de certificare: Proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier pentru domeniile: Lucrări de construcții drumuri, poduri, căi ferate, metrou, tramvai, inclusiv drumuri forestiere, amenajări torenți Lucrări de construcții civile, industriale, agricole și instalații aferente acestora (sanitare, termice, termoventilații, gaze, electrice, curenți slabi) Consolidări, restaurări construcții, inclusiv monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură Lucrări de rețele termice și sanitare, gaze, electrice, curenți slabi, telecomunicații, rețele tehnico-edilitare Lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul agricol și silvic Lucrări de construcții și lucrări în domeniul silvic Lucrări de construcții hidrotehnice Elaborare documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de gospodărire a apelor și de mediu pentru toate domeniile Elaborarea documentațiilor: pentru execuția, conducerea și coordonarea activităților legate de exploatarea resurselor minerale – roci utile Consultanță în managementul afacerilor în toate domeniile
Statut: Certificare valabila
Inapoi