Nume firma: SC ACTIVITATEA GOSCOM SRL
CUI firma: 3186960
Tara: Romania
Judet: Hunedoara
Localitate: Orastie

Elemente de identificare a certificarii
Cod identificare: 062001M
Referinta: SR EN ISO 14001:2015
Data emiterii: 11.08.2020
Revizie: 00
Domeniul de certificare: Sediu social: Orastie, P-ța Victoriei, nr. 19, Județul Hunedoara Activități desfășurate: Captare și tratare apă; Colectare și epurare ape uzate; Distribuție apă; Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră Sediu secundar (și Punct de Lucru): Barajul de pe Râul Sibișel : Sat Sibișel, Comuna Beriu, Județul Hunedoara Activități desfășurate: Captare apă Sediu secundar (și Punct de Lucru): Stație tratare apă: Orăștie, Str. Dealul Mic, FN, Județul Hunedoara Activități desfășurate: Captare, tratare și distribuție apă Sediu secundar (și Punct de Lucru): Barajul de pe Râul Râușor: Sat Sibișel, Comuna Beriu, Județul Hunedoara Activități desfășurate: Captare apă Sediu secundar (și Punct de Lucru): Stație epurare ape uzate: Orăștie, Str. N. Titulescu, FN, Județul Hunedoara Activități desfășurate: Colectare și epurare ape uzate
Statut: Certificat inlocuit
Inapoi