Sistem de Management al Energiei conform ISO 50001

ISO 50001 specifica cerinte pentru stabilirea, implementarea , mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management privind energia. Standardul stabileste cerinte pentru imbunatatirea continua, sub forma utilizarii mai eficiente si mai durabile a energiei, oricare ar fi tipul acesteia.

Implementarea si certificarea unui sistem de management privind energia reprezinta adoptarea unei abordari sistematice in vederea tratarii aspectelor semnificative privind energia ale unei organizatii.
Sistemul de management privind energia constituie un „instrument” util, care permite organizatiilor de orice marime sau tip sa controleze si sa imbunatateasca eficienta energetica a activitatilor, produselor si serviciilor lor.

Beneficiile aduse de certificarea ISO 50001:

  • castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea imaginii de eficienta energetica a produselor si serviciilor oferite
  • obtinerea unor performante reale privind energia si demonstrarea acestor performante partilor interesate, printr-un management tehnic si economic al aspectelor semnificative privind energia ale organizatiei
  • atragerea investitiilor
  • reducerea riscurilor de asigurare
  • reducerea costurilor prin o mai eficienta utilizare a resurselor.